10 cytatów ks. Jerzego Popiełuszki o Matce Bożej

W maju szczególnie często myśli fruną w kierunku Matki Bożej. Dlatego dziś chciałabym Wam przytoczyć 10 najpiękniejszych cytatów z nauczania ks. Jerzego Popiełuszki o Maryi.


1. „W miesiącu Maryjnym, w maju, nasza modlitwa biegnie do tronu Bożego przez ręce Matki Najświętszej. W nieudolnych słowach modlitwy naszej chcemy zawrzeć to, co nas raduje, i to, co nas boli. Z dawna Polski Tyś Królowo, Maryjo. Z dawna, bo od wieków. Z dawna Tyś Matką naszą”.

2. „Dzisiaj jesteś nam bardziej Matką niż Królową, bo my dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Matki, która wszystko rozumie, która torze wszelką łzę i ukoi wszelki ból. Która nie pozwoli utracić nadziei”.

3. „Prosimy Cię, Matko Najlepsza, o nadzieję, bo tylko ludzie silni nadzieją są zdolni pokonać wszelkie trudności. Prosimy o wewnętrzną radość i posiadanie łaski wiary. Prosimy o powiększenie miłości. Spraw, abyśmy mocni wiarą, nadzieją i miłością byli dla innych światłem”.

4. „Dzisiaj potrzeba nam Maryi, która będzie nam przypominała po matczynemu te prawdy, które leżą u podstaw godności ludzkiego życia. Potrzebna jest nam Maryja jako Matka, która pomoże zrozumieć, że działalność ziemska Jezusa Chrystusa zmierzała do tego, aby uświadomić ludziom niezwykle ważną rzeczywistość, że zostaliśmy stworzeni do wolności dzieci Bożych”.

5. „Bądźmy silni wiarą i nadzieją, że Ta, która była, jest i będzie Królową Świata, pomoże nam pokonać wszelką przemoc, wszelkie zło i zakłamanie, a utwierdzi królestwo swojego Syna na całym świecie, oparte na sprawiedliwości, prawdzie, wolności i miłości”.
6. „Matko Boża, dodawaj na siły,
Wypędź z serca nienawiść i daj pokój miły.
Jesteś z nami w naszym trudzie
i codziennym znoju,
Jesteś z nami w czasach wojny
i w czasach pokoju.
Jesteś z nami dziś w kopalni,
stoczni, za ladami.
Matko Boże, przyczyń się za nami”.

7. „Potrzebna nam dzisiaj Maryja jako Matka, która pomoże nam uwolnić się od lęku i żyć w prawdzie. Pomoże nam zrozumieć, że prawda to zgodność słów z czynami”.

8. „Matko, przychodzimy prosić, abyś pomogła nam zachować naszą godność osobistą i zawodową. Byśmy także umieli pomagać w jej zachowaniu naszym siostrom i braciom”.

9. „Matko, dopomóż nam, abyśmy umieli pomagać chorym, których Bóg stawia na drodze naszego życia. Abyśmy ich cierpienia, które zwykliśmy nazywać krzyżem, umieli łączyć z Krzyżem Twojego Syna. Dopomóż nam głębiej uświadomić sobie, że tylko przez krzyż idzie się do zmartwychwstania – i innej drogi nie ma”.

10. „Składamy wszystko Bogu w ofierze przez ręce Matki Najświętszej, prosząc, aby nasze cierpienia, nasz trud razem z naszą modlitwą przemienił dobry Bóg na łaski potrzebne nam do prawdziwie chrześcijańskiej postawy w naszym życiu. Aby Bóg przemienił to wszystko na silną wiarę i nadzieję dla nas i dla całej naszej Ojczyzny”.
Komentarze

„Znam więcej książek niż ludzi i jest mi z tym dobrze”. - Andrzej Stasiuk-