Rok w książkach, czyli 12 ulubionych cytatów z lektur przeczytanych w 2022 r.

Rok w książkach to mój tradycyjny przegląd lektur z 2022 r. pod kątem cytatów wartych zapamiętania. Oto moje ubiegłoroczne TOP 12, zapraszam.

1. „Grupa, wspólnota, tożsamość, to wszystko iluzja, w której chroni się samotność. Człowiek rodzi się sam i sam umiera, sam wszystko przeżywa i we wszystkim co naprawdę ważne, jest sam, nawet jeśli schroni się w tłumie podobnych samotności. Człowieka można poznać tylko wtedy, kiedy jest sam”.
- Radek Rak, Agla

2. „Nie myliła się ona, Szira, w swojej ciemności, swojej niewiedzy, swoim milczeniu, bo jak pomyślała kiedyś, a potem to przemyślała, najpierw człowiek uczy się mówić, a dopiero potem milczeć, i tylko ten, kto milczy, nie myli się nigdy”.
- Maciej Płaza, Golem

3. „Wy wiecie, że za darmo nic nie ma. Za darmo tylko wodę się pije, wszy się ma i śmierć się wita w progu. Za darmo tylko śmierć, choć kosztuje życie”.
- Maciej Płaza, Golem

4. „O tym, co ważne, się milczy, tak mnie nauczono, takim mnie stworzono. Że coś jest ważne, poznaje się po tym, że się o tym milczy. Gada się o głupotach”.
- Szczepan Twardoch, Byk

5 „Gdy się od życia nie oczekuje niczego, to nie sposób się rozczarować, a gdy oczekuje się najgorszego, wtedy każdy dzień, w którem najgorsze nie nadeszło, okazuje się świętem”.
- Szczepan Twardoch, Chołod

 

6. „Książka może doprawdy być ostatnią deską ratunku - kiedy ocean życia jest zbyt burzliwy, człowiek chwyta się historii i pozwala im doprowadzić się do bezpiecznej przystani”.
- Jasmin Schreiber, Rów Mariański

7. „Jeden był jak mgła idąca o zmro­ku znad je­zio­ra, opar chłod­ny i gęsty, który skry­wa nie wia­do­mo co, a kryć może wszyst­ko. Nie­ru­cho­my tylko z po­zo­ru, zanim się obej­rzysz, jest tuż przy tobie, ota­cza cię i do­ty­ka twego karku zu­peł­nie od nie­chce­nia. Drugi był jak za­pach domu, w któ­rym się wy­cho­wa­łaś. Nawet nie wiesz, że ten dom w ogóle ma jakiś za­pach, do­pó­ki nie za­czniesz opusz­czać go na wy­star­cza­ją­co długo. Opusz­czać, a potem wra­cać. Za któ­rymś razem wresz­cie poj­mu­jesz, że gdy wy­jeż­dżasz, za­bie­rasz go ze sobą – w to­reb­ce, splo­tach weł­nia­ne­go sza­li­ka, war­ko­czu, pod pa­znok­cia­mi”.
- Jakub Nowak, To przez ten wiatr

8. „A tam moja ma­tu­la leży. I ma­tu­li sio­stra, i moja chrzest­na. Oj­ciec nie, twój pra­dziad we wojnę zgi­nął, nawet nie wiemy, gdzie i kiedy. I bab­cia, świeć, Panie, nad jej duszą, koło niej, na sta­rym cmen­ta­rzu. Mnie też tam po­grze­bią, i słusz­nie. Prze­cież nie wal­czy­cie dla za­ba­wy, wal­czy­cie o wła­sną zie­mię. A wła­sna zie­mia tylko wtedy jest wła­sna, kiedy nasi pod­pie­ra­ją ją od spodu”.
- Tamara Duda, Córeczka 

9. „Zdjęcia są dopełniaczem. Uzupełniają to, co mówię mojej Senie, wiedząc, że nie wszystko rozumie. W ten sposób łagodzę narastający we mnie skowyt. Wiem, że istnieje bariera czasu i gatunku, której nie da się oszukać. Sena odejdzie przede mną. Pozostanie po niej zapach, legowisko i ogłuszająca pustka. Zastanawiam się więc, jak powiedzieć to teraz, póki ona jeszcze jest. Jak ustawić przysłonę słowa tak, by nie prześwietlić znaczenia”.
- Bogdan Frymorgen, Sena

10. „Dopóki nien­aw­idzisz, nie jesteś wolny. Może wyszedłeś z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z ciebie. Wleczesz go w sobie do każdego miejsca, w którym się za­trzy­masz; i w żadnym z nich nie będziesz się w pełni cieszył”.
- abp Grzegorz Ryś, Moc wolności

11. „Pozostanie także ostatecznie tajemnicą, jak wiele i my sami zawdzięczamy modlitwie innych, być może nieznanych osób”.
- ks. Krzysztof Grzywocz, Spotkał. Spojrzał. Słuchał.

12. „Powołanie przyszło spoza mnie, Łaska jest darmo dana. Podobnie jak miłość; prawdziwa miłość nie jest za coś”.
- ks. Jan Twardowski, Miłość uwierzy przyjaźń zrozumie. Zapiski z poetyckiego pamiętnika 

Komentarze

„Znam więcej książek niż ludzi i jest mi z tym dobrze”. - Andrzej Stasiuk-