Sercem Słuchająca. Rozważania wezwań Litanii do Niepokalanego Serca Maryi – s. Anna Maria Pudełko AP, ks. Jerzy Jastrzębski

Litania do Niepokalanego Serca Maryi – taka krótka, prosta i przepiękna w swojej głębi. Szczerze? Nie znałam jej zbyt dobrze. Dopiero książka „Sercem Słuchająca. Rozważania wezwań Litanii do Niepokalanego Serca Maryi” siostry Anny Marii Pudełko oraz ks. Jerzego Jastrzębskiego zmobilizowała mnie do pochylenia się nad tą wyjątkową modlitwą.

„Ile razy i ty stajesz bezradny wobec wydarzeń, wobec cierpienia, niesprawiedliwości czy zła. Czasami możesz coś uczynić, a czasami absolutnie nic. Jednak zawsze możesz wybrać w sercu postawę, z jaką chcesz te sytuacje przeżywać. I zawsze możesz jednoczyć swój ból, cierpienie i bezradność z Sercem Jezusa i moim Niepokalanym Sercem. Kiedy tak czynisz, nadajesz sens zbawczy cierpieniu, które samo w sobie nie ma sensu”.

Forma Publikacji s. Anny Marii Pudełko i ks. Jerzego Jastrzębskiego nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy czytali ich poprzednią książkę „Dialog serc”. Tutaj również treść przedstawiona została jako rozmowa między kochającą matką, a jej dzieckiem. Tematem każdego dialogu jest kolejne wezwanie Litanii do Niepokalanego Serca Maryi. Najpierw to Ona zwraca się do czytelnika – swego ukochanego dziecka, zapewniając o miłości, bliskości, wsparciu, realnej obecności w życiu każdego nas. Maryja odnosi się do swoich doświadczeń, żeby zbliżać do Jezusa i przypominać o Bożym Miłosierdziu. Następnie do głosu dochodzi poruszone i skruszone serce dziecka, które dostrzega swoje słabości i chce się wtulać w kochające ramiona Mamy. Dziecięca modlitwa nie pozostaje bez odpowiedzi, bo Matka zawsze reaguje na to, o co proszą jej pociechy, trzeba jednak pamiętać, że czasem odpowiedź jest inna, niż dziecięce oczekiwania.

„Sercem słuchająca” to książka nie tylko do czytania, ale też pomagająca w osobistej modlitwie i formacji serca. Głównym źródłem zawartych w niej rozważań jest Pismo Święte (autorzy skrupulatnie podają wszystkie biblijne odnośniki), a także treść objawień fatimskich, ponieważ właśnie w Fatimie Matka Boża w szczególny sposób ukazała ludziom swoje Niepokalane Serce. Lektura połączona z modlitwą porusza do głębi i pomaga ubrać w słowa to, co czasami tak trudno wypowiedzieć. Autorzy w piękny i subtelny sposób przypominają, że Maryja jest dla nas kochającą Matką, prowokują do zadumy, a także dają przestrzeń na osobistą refleksję. Malutka, ale jakże wartościowa publikacja.

„Krzyż jest wielką tajemnicą Boga i tajemnicą człowieka. Z krzyżem można walczyć, można go nienawidzić, można go przeklinać czy odrzucać. Można go też przyjąć czy wybrać. Można go nieść za Jezusem i na nim z Jezusem trwać. Wobec krzyża nie można być obojętnym, trzeba się określić. Krzyż sam w sobie jest przekleństwem, jest znakiem kaźni i tortury, kary dl;a najgorszych złoczyńców. To dopiero miłość nadaje mu sens”.


♥♥♥
s. Anna Maria Pudełko AP, ks. Jerzy Jastrzębski, Sercem Słuchająca. Rozważania wezwań Litanii do Niepokalanego Serca Maryi, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2024.

Komentarze

„Znam więcej książek niż ludzi i jest mi z tym dobrze”. - Andrzej Stasiuk-