Popołudnie chrześcijaństwa, czyli intelektualna i duchowa droga z ks. Halíkiem

Pomyliłam się, nie po raz pierwszy zresztą, bo spodziewałam się lekkiej i nieco humorystycznej lektury. Jednak ks.Tomáš Halík wytoczył ciężkie działa, a książka „Popołudnie chrześcijaństwa” okazała się bardzo wymagającą lekturą.


Świat się zmienia, a razem z nim zmieniają się ludzie, łączące ich relacje, oczekiwania. A co za tym idzie zmienia się też żywy Kościół, bo to my go tworzymy. Ks. Halík w 16 rozdziałach omawia wyzwania, przed którymi staje współczesny chrześcijanin. Z wielką wrażliwością i przenikliwością interpretuje naszą codzienność, szuka odpowiedzi na pytanie o miejsce człowieka w Kościele, przygląda się pustoszejącym kościołom, rzuca myślami, które zmuszają czytelnika do refleksji i do zajęcia jakiegoś stanowiska, choć nie zawsze jest to łatwe czy komfortowe. Niektóre jego teksy są bardziej teologiczne, inne skupiają się na zjawiskach socjologicznych i filozoficznych. Wszystkie wymagają powolnej lektury i całkowitego skupienia.

Ks. Halík odnosi się do licznych tekstów kultury, do swojego wieloletniego doświadczenia, do nauczania papieża Franciszka (któremu zadedykował książkę), przedstawia swój punkt widzenia poparty mocnymi argumentami, ale nie narzuca czytelnikowi swojej wizji wiary chrześcijańskiej. Opowiada o Kościele, który cały czas jest w drodze, rozwija się, ale nie przestaje naśladować Chrystusa. O Kościele, który potrafi nauczać o Bogu bez dyktowania warunków. Który jest czuły i uważny, nie wyklucza, ale w drugiej osobie widzi człowieka, do którego wyciąga rękę, opatruje i leczy społeczne, fizyczne, psychiczne i duchowe rany. To wszystko o czym rozpisuje się czeski duchowny jest mi niezwykle bliskie. Ja również: „Śnię o Ko­ście­le, w któ­rym ist­nie­je taka bez­piecz­na prze­strzeń, uzdra­wia­ją­ca i oswa­ba­dza­ją­ca prze­strzeń praw­dy”. Wspaniałe, duchowe i intelektualne doświadczenie. Serdecznie polecam.


♥ ♥ ♥
Tomáš Halík, Popołudnie chrześcijaństwa (tyt. oryg. Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně), tłum. Tomasz Maćkowiak, wyd. WAM, Kraków 2022.

Komentarze

„Znam więcej książek niż ludzi i jest mi z tym dobrze”. - Andrzej Stasiuk-